Cum trebuie transportata marfa periculoasa in Romania?

In Romania, pentru a nu se pune in pericol mediul inconjurator sau viata oamenilor, transportul de marfuri periculoase trebuie sa se supuna unor prevederi speciale. Indiferent de casa de expeditii pentru care se opteaza este obligatoriu ca autovehiculul care transporta marfuri periculoase sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite prin acordul european referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase (ADR).
Orice firma care asigura transport de marfa in Romania si, mai ales, marfa periculoasa va efectua transportul doar pe traseele stabilite de autoritatea competenta si va comunica in permanenta cu autoritatile din localitatile pe raza carora se deruleaza transportul.

Pe teritoriul Romaniei marfurile periculoase se transporta numai cu autovehicule special amenajate pentru astfel de actiuni, avand inscrise semne distinctive de identificare si in conditiile stabilite prin normele legale aflate in vigoare.

Marfurile considerate cu grad sporit de periculozitate - conform conventiei ADR - necesita o atentie deosebita atat in procesul de ambalare in vederea expedierii lor cat si la intocmirea documentelor de transport pentru a asigura un maxim de siguranta si legalitate in operatiunea de livrare.

Conform ADR, clasele de marfuri periculoase sunt urmatoarele:
Clasa 1- substante si obiecte explozive
Clasa 2 – gaze naturale
Clasa 3 - lichide inflamabile
Clasa 4.1 - substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozive, desensibilizate solide
Clasa 4.2 - substante care se aprind spontan
Clasa 4.3 - substante care, la contactul cu apa degaja gaze inflamabile
Clasa 5.1 - substante comburante
Clasa 5.2 - peroxizi organici
Clasa 6.1 - substante toxice
Clasa 6.2 - substante infectioase
Clasa 7 - substante radioactive
Clasa 8 - substante corosive
Clasa 9 - substante si obiecte periculoase diverse 
Fiecare colet care contine marfuri periculoase trebuie marcat vizibil cu ajutorul etichetelor si cu denumirea tehnica inscrisa in documentele de transport. Aplicarea etichetelor si inscrierea denumirilor tehnice pe ambalajele marfurilor periculoase trebuie facute astfel incat aceste informatii sa fie identificabile si pe coletele care au stat cel putin 3 luni in apa de mare in cazul unui accident nefericit.
Uniunea Europeana transpune aceste norme internationale in legislatia europeana prin directive europene, care se aplica in cadrul uniunii UE pentru transportul pe teritoriul statelor membre, cat si in afara frontierelor nationale.